Danuta Sterna


Jestem z wykształcenia -  matematyczką, zajmowałam się geometrią algebraiczną. Pracę rozpoczęłam w wieku 22 lat na Politechnice Warszawskiej jako wykładowca matematyki. Od 1990 roku pracowałam w różnych liceach w Warszawie, ucząc matematyki. Przez cztery lata byłam dyrektorką liceum. Mam doświadczenie nauczycielskie w pracy na wyższej uczelni, w liceum i gimnazjum.

Od 2000 roku współpracuję  z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca Się. Kieruję zespołem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli z całej Polski, jestem szefową zespołu ekspertów SUS.

Szczególnie ważne jest dla mnie poszukiwanie efektywnych metod nauczania, specjalizuję się w ocenianiu kształtującym. Tworzę programy dla szkół i nauczycieli, jestem autorką książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, "Uczę w klasach młodszych"  i „Uczę (się) w szkole”. Prowadzę serwis internetowy poświęcony ocenianiu kształtującemu.