ASY EDUKACJI TO MY!


Przekonaj się, jak wielkim sukcesem są dwa projekty, roboczo nazywane Asystent/Asystentka szkoły, prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 10 placówek doskonalenia nauczycieli. Liczby mówią same za siebie! 

 

Projekty, które realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest wspomaganie szkół i doskonalenie nauczycieli w rozwoju kompetencji kluczowych: TIK, matematyczno-przyrodniczych, porozumiewania się w językach obcych, nauczania eksperymentalnego i kształtowania właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) z uwzględnieniem metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.