NOWOŚĆ - AKADEMIA LIDERÓW OŚWIATY SUS!


Zapraszamy na bezpłatne studia podyplomowe dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i przedszkoli, przewodniczących zespołów przedmiotowych, kierowników świetlic oraz dla osób pełniących obowiązki w tych zakresach z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ostatnie wolne miejsca! 

 

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) jest prowadzona przez CEO w partnerstwie z uczelniami specjalizującymi się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Jakość nauczania jako priorytet

W procesie zmian oświatowych nadal najważniejszym zadaniem szkoły jest – uczyć. Studia ALO są naszą odpowiedzią na te wyzwania, przed jakimi dzisiaj stają liderzy edukacyjni.

Celem studiów ALO SUS jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Studia trwają trzy semestry. Ukierunkowane są na indywidualne i konkretne potrzeby słuchaczy. Dzięki studiom:

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje przywódcy edukacyjnego, który koncentruje pracę szkoły na jakości nauczania i uczenia się uczniów oraz tworzy warunki do współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych.
  • liderzy zespołów przedmiotowych wzmocnią swoje kompetencje przewodzenia zespołowi nauczycieli skoncentrowanemu na wzajemnej koleżeńskiej pomocy w doskonaleniu nauczania przedmiotowego. Zwiększy się szansa na to, że będą mogli podjąć się roli lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczania (WDN).
  • kierownicy świetlic szkolnych dowiedzą się, jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w czasie zajęć świetlicowych. Odpowiednio zarządzany i wspierany zespół nauczycieli świetlicy może znacząco wesprzeć proces uczenia się uczniów.

 

Wygodna i praktyczna forma zajęć

Organizacja studiów ułatwia słuchaczom pogodzenie nauki z pracą. Program maksymalnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności uczestników oraz pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

Uczestnicy pracują w kameralnych grupach szkoleniowych, tworzonych według funkcji sprawowanej w szkole, tj. dyrektorzy wymieniają doświadczenia z innymi dyrektorami, a nauczyciele z kolegami i koleżankami uczącymi podobnych przedmiotów. Wykwalifikowana kadra akademicka i trenerska prowadzi zajęcia angażującymi i interaktywnymi metodami warsztatowymi, odwołując się do codziennej praktyki uczestników. Słuchacze korzystają z indywidualnej opieki mentorów i doradców, sieci współpracy, bezpłatnych materiałów warsztatowych oraz kursu internetowego.

W programie studiów wykorzystaliśmy jedenastoletnie doświadczenie Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas w ramach programu Szkoła Ucząca Się, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. Wykształciły one 400 kompetentnych przywódców edukacyjnych. Czekamy na kolejnych!

 

Zgłoszenia na studia ALO SUS przyjmujemy poprzez stronę: https://alo.ceo.org.pl/zglos-sie 

Wszelkie informacje o rekrutacji i przebiegu studiów na stronie: alo.ceo.org.pl oraz pod nr. tel. 22 875 85 40 wew. 110

………………………..................................................................................................................................................

Studia podyplomowe podnoszące kompetencje z zakresu przywództwa edukacyjnego wpisują się w zapowiadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunek zmian w systemie doskonalenia nauczycieli. Przygotowują do przeprowadzenia obowiązkowego procesu wspomagania i wprowadzenia jakościowych zmiany w pracy szkoły lub przedszkola, które podniosą skuteczność procesu kształcenia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER. Studia podyplomowe Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się prowadzi Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z:

  • Collegium Civitas
  • Akademią Pedagogiki Specjalnej
  • Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
  • Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.