PAPA - Letnie spotkanie dyrektorów szkół


PAPA czyli Polsko-Amerykańska Akademia Dyrektorów to coroczne spotkanie dyrektorów i wicedyrektorów szkół zaangażowanych w program Szkoła Ucząca Się oraz zespołu merytorycznego i trenerek w programie Laboratoria i Klub SUS. W tym roku odbyło się od 27 do 29 czerwca w Serocku nad Narwią.

Trzydniowa konferencja to warsztaty, wykłady i panele, które prowadzili William Stroud - specjalista w kształceniu nauczycieli z Teachers College Columbia University oraz liderzy merytoryczni Centrum Edukacji Obywatelskiej: Danuta Sterna, Aleksandra Mikulska, Jacek Strzemieczny i Tomasz Kołodziejczyk.

PAPA, jak cały program SUS dotyczyła tego, w jaki sposób zmieniać na lepsze uczenie się uczniów oraz nauczanie. W tym roku na warsztat wzięliśmy następujące zagadnienia:

  • Jak wzmocnić i rozwinąć społeczność dyrektorów uczestniczących w programie SUS, by mogli dzielić się doświadczeniami i uczyć się od siebie wzajemnie?
  • Na jakim etapie rozwoju jest moja szkoła? (które ze strategii OK są obecne, co "przyjmuje się" łatwo a co trudno)
  • OK-zeszyt: jakie daje możliwości, jak się z nim pracuje, jak przygotować nauczycieli?
  • Potencjał poprawy nauczania dzięki samodzielnemu zapisywaniu przez uczniów spostrzeżeń i refleksji - sposób, by uczynić uczenie się widocznym. 
  • Spacer edukacyjny - dokąd zaszliśmy z tą praktyką przez ostatnie lata?
  • Jak planować rozwój szkolnych liderów?

Wszystkie tematy poruszane podczas konferencji trafiły w zainteresowania uczestników. Szczególną uwagę przyciągnęła praktyka OK-zeszyt i sposób wprowadzenia jej do szkół, a także panel dotyczący spaceru edukacyjnego.

Podczas warsztatów PAPA dominowała praca w małych grupach, która sprawdziła się także wśród dyrektorów, sprzyjąc budowaniu relacji pomiędzy uczestnikami spotkania. A oprócz pracy goście PAPA w ciągu tych trzech dni znaleźli również czas na jogging, marsze, pływanie i spotkania towarzyskie przy grillu i twórcze rozmowy podczas wspólnych posiłków.

 

 

Relację spisała Małgorzata Ostrowska