POROZMAWIAJMY W GDAŃSKU O POST


W dniach 26–28 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się XI Kongres Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. To niecodzienna możliwość rozmowy  o Polityce Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) realizowanej w ramach Szkoły Uczącej Się.

 

Program Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  i Polsko Amerykańską Fundację Wolności, jako partner merytoryczny OSKKO 27 września 2016 r. w godzinach 15.15–16.30 zaprasza na dyskusję dotyczącą POST. Panel z udziałem Artura Urbańskiego – zastępcy prezydenta miasta Ełku oraz przedstawicieli miasta Ełku i powiatu ełckiego* poprowadzi dr Jacek Strzemieczny. Razem z gościmi poszukamy odpowiedzi między innymi na pytania:

  • Jak określić cele lokalnej polityki edukacyjnej angażując w ich określanie rodziców, lokalnych liderów i środowisko oświatowe?

  • Jak dać mieszkańcom i środowisku oświatowemu poczucie sprawczości w określaniu, kim ma być absolwent prowadzonych przez samorząd szkół?

  • Jakie mają być priorytety nauczania i wychowania we własnych szkołach i placówkach oświatowych?

Pokażemy także, że zastosowanie procedury POST, czyli opracowanie długoletniego planu działania na rzecz rozwoju lokalnej oświaty we współpracy z mieszkańcami i przy wsparciu ekspertów CEO oraz stworzenie na terenie powiatu koalicji na rzecz jej ulepszenia, przyczyniło się bezpośrednio do poprawienia jakości pracy szkół.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wdrażania Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego przygotowaną przez dr. Jacka Strzemiecznego.

 

 

Przystępując do zastosowania procedury POST można liczyć m.in. na:

  • Wsparcie konsultacyjno-eksperckie na każdym etapie trwania programu.

  • Pomoc w budowaniu lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty.

  • Przygotowanie zespołu prowadzącego projekt, składającego się z lokalnych liderów.

  • Wsparcie przy organizacji lokalnych wydarzeń związanych z realizacją projektu – w tym udział ekspertów CEO w wybranych wydarzeniach.

 


Po 28 września zapraszamy do przeczytania relacji z Kongresu oraz panelu.

 

* Już po raz drugi władze miasta Ełk oraz powiatu ełckiego współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy opracowywaniu planu dla lokalnej oświaty. Efektem poprzedniego współdziałania było stworzenie i przyjęcie uchwałą strategii rozwoju polityki oświatowej dla Ełku oraz Powiatu Ełckiego na lata 2007–2013. więcej>