SUS na Konferencji OSKKO w Krakowie


Centrum Edukacji Obywatelskiej jest partnerem merytorycznym  XV Konferencja Kadry Kierowniczej Oświatyktóra odbędzie się 2-3 marca w Krakowie.

Jak co roku będzie to dla nas wyjątkowa możliwość spotkania z dyrektorkami i dyrektorami obecnymi na Konferencji. Ci z Państwa, którzy chcą pracować nad jakościowym rozwojem swojej szkoły, będę mieli okazję zapoznać się z możliwościami wsparcia, jakie oferuje program Szkoła Ucząca Się prowadzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W piątek i sobotę zachęcamy do udziału w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez SUS, a poświęconych pracy domowej.

ZADAWAĆ, CZY NIE? CZY PRACE DOMOWE SPEŁNIAJĄ NASZE OCZEKIWANIA?

Warsztat prowadzony przez Joannę Jasiak - dyrektorkę liceum w Tarnowie, trenerkę CEO, członka OSKKO.

Ostatnio toczy się światowa dyskusja na temat prac domowych zadawanych uczniom. Temat budzi wiele emocji zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców. Pojawia się coraz więcej głosów krytykujących zadawanie prac domowych. Rodzą się pytania: co dalej, zadawać, czy nie, jeżeli zadawać, to kiedy i jakie prace? Czy prace domowe spełniają nasze oczekiwania - nasze czyli nauczycieli? Jak oceniać i czy oceniać? W jaki sposób nauczyć uczniów samodzielnego zdobywania wiedzy? W trakcie spotkania stawiamy sobie te pytania i szukamy na nie odpowiedzi.

Warsztat odbędzie się 2 marca o godz. 15.00 i 3 marca o godz. 15.10

Przez cały czas trwania konferencji zapraszamy do stoiska CEO oraz do zapoznania się z ofertą naszej księgarni.