SUS poleca: materiały edukacyjne


Bezpłatny pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" wydany w ramach programu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole", finansowany przez MEN i PAFW jest adresowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i gimnazjum.

 

W materiałach w pakiecie eksperckim znajdują się praktyczne porady i odpowiedzi na pytania: 

  • Jak kadra zarządzająca i pedagogiczna może wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzy się szkoła?
  • Co może zrobić dyrektor/ka, wychowawca/czyni klasy, nauczyciel/ka, pedagog/żka i bibliotekarz/ka, aby budować integrację w wielokulturowej szkole?

 

Pakiet ekspercki to:

 

materiał dla dyrektora to wskazówki metodyczne, które pomogą w diagnozie szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej oraz kompetencji nauczycieli do podejmowania działań w tej tematyce.

materiał dla pedagoga/psychologa, zawierający wskazówki i gotowe materiały, jak udzielić pomocy dziecku cudzoziemskiemu w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym w środowisku szkolnym oraz do pracy z klasą, do której taka osoba ma dołączyć.

materiał dla nauczycieli przedmiotowych, w którym znajdą się gotowe do użycia ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z wielokulturową grupą na zajęciach np. j. polski, historia, wos

materiał dla wychowawców klas składający się z check listy umożliwiającej, przeprowadzoną wspólnie z uczniami diagnozę klasy pod kątem otwartości na różnorodność oraz wskazówki z grupą wielokulturową.

materiał dla bibliotekarzy ze sprawdzonymi metodami promującymi czytelnictwo wspierające rozwój wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, w tym wrażliwość na wielokulturowość.

 

 

Zamów bezpłatny pakiet do szkoły przez formularz zamówień (do wyczerpania zapasów)!