SUS POLECA: Webinarium Światowy Dzień Uchodźcy


Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca), święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, organizujemy Webinarium dla nauczycieli i nauczycielek 6 czerwca i Wirtualny Festiwal Internetowy dla młodzieży 13 czerwca. 
 
WEBINARIUM DLA NAUCZYCIELI/EK
Tematyka: trendy azylowe na świecie, w Europie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i roli edukacji w ich życiu. 
Prowadząca: Katarzyna Oyrzanowska. Pracuje w Przedstawicielstwie UNHCR w Polsce i zajmuje się kwestiami integracji uchodźców oraz innych trwałych rozwiązań.
Kiedy?: 6 czerwca (czwartek) o godzinie 16.00.
 
 
WIRTUALNY FESTIWAL INTERNETOWY DLA MŁODZIEŻY
Zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie składał się z 6 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska współczesnych migracji i uchodźstwa z różnych perspektyw. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne na stronie www.migracje.ceo.org.pl.
Kiedy?: 13 czerwca (czwartek)