OD POLSKIEGO WYDAWCY


W programie Szkoła Ucząca Się, prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, czekaliśmy na taką publikację – prezentującą całościowe podejście do nauczania i jego organizacji, którego celem jest skuteczne i wartościowe uczenie się uczniów. Książka Johna Hattiego wskazuje drogę profesjonalizacji zawodu nauczyciela i pracy szkoły, do czego od lat wraz ze współpracującymi z nami szkołami dążymy.

Jest warte podkreślenia, że zaproponowany tu model pracy nauczyciela i szkoły powstał na podstawie wniosków autora z imponująco obszernych metaanaliz badań edukacyjnych. Co szczególnie ważne dla polskiego czytelnika, Widoczne uczenie się dla nauczycieli jest tak- że przewodnikiem po uznanych na świecie i kluczowych dla poprawy oświaty współczesnych koncepcjach edukacyjnych. Godne podziwu, jak autor zdołał pogodzić teorie z zakresu psychologii poznawczej, pedagogiki, antropologii, zarządzania, czyniąc z nich spójną podstawę do pracy nauczyciela.

Wprowadzone przez autora pojęcie „widocznego uczenia się” jest bardzo trafne – nie tylko łatwo je zapamiętać, ale także łatwo interpretować, a przez to zastosować w praktyce w szkole. Sygnalizuje ono kluczowe dla współczesnej edukacji przeniesienie uwagi z procesu nauczania na proces uczenia się i tworzy miejsce dla rozpoznanej jako bardzo istotna koncepcji informacji zwrotnej.Większość teorii przytaczanych w książce została rozwinięta w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Są one przedstawiane i dyskutowane głównie w publikacjach anglojęzycznych, a do polskich nauczycieli docierały jedynie fragmentarycznie.

Zastosowanie od razu wszystkich proponowanych przez autora zasad,uporządkowanych w formie wszechstronnej listy kontrolnej, w praktyce będzie zbyt trudne. Dlatego rekomendujemy wybranie przez nauczyciela – samodzielnie lub, co szczególnie pożądane, wspólnie z pracującymi z nim pedagogami – reguł, które będą wprowadzane jako pierwsze. Jest to głęboko uzasadnione. Z doświadczeń wielu praktyków pracujących nad poprawą uczenia się i nauczania wynika, że w edukacji szczególnie warto pamiętać o zasadzie „mniej znaczy więcej”. Szczególnie, jeśli potrafimy to „mniej” elastycznie i konsekwentnie stosować.

Mamy nadzieję, że książka ta będzie szeroko wykorzystywana nie tylko przez czynnych nauczycieli, ale także w kształceniu przyszłych pedagogów. Wierzymy, że każdy, kto szuka sposobu na profesjonalizację nauczania i pracy szkoły, znajdzie tu wiele koncepcji i sposobów odniesienia ich do praktyki, które okażą się bardzo pomocne.

Jacek Strzemieczny

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Powrót do strony głównej