Przedstawiamy materiały edukacyjne, które pomogą zrozumieć sposób pracy i współpracy nauczycieli wypracowany w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

Poniższe praktyki pracy nauczycieli służą poprawie uczenia się uczniów i poprawie prowadzącego do niego nauczania. Są najlepszymi formami doskonalenia pracy szkoły, stosowanymi w wielu systemach edukacyjnych. Szkoły Uczące Się wprowadzają je do swojej codziennej pracy.


W SP w Stawiszynie każda klasa ma swój zeszyt pochwał i uwag. Jest on podstawą do wystawienia oceny z zachowania oraz do uzyskania punktów w plebiscycie do tytułu Super Społecznik.


- Czasem warto naprowadzić ucznia i pomóc mu samodzielnie dojść do wniosków, niż udzielać bezpośredniej odpowiedzi (w kontekście pytań ucznia do nauczyciela) - radzi Ewa Jurgiel, SP w Sosnowcu.


Wynik surowy nie jest miarodajną oceną jakości nauczania. EWD pokazuje nam wpływ szkoły na rozwój ucznia - rekomenduje Magdalena Ulman.


- Stwarzam sytuacje bezpieczne dla dziecka – uczeń musi wiedzieć, że ma prawo popełniać błędy, które koryguje samodzielnie lub razem z innymi - rekomenduje Lidia Sawicka ze SP w Toruniu.


- Projekt rzeczywiście daje wymierny efekt, który można wykorzystać np. w postaci pomocy dydaktycznych, uczy niezbędnej umiejętności - pisze Barbara Sabuda – Pietrasik, nauczycielka języka obcego w SP w Bestwinie.


- Jeżeli uświadamiamy sobie cele lekcji, to już nie jest tylko „ja uczę was”, ale już „uczycie się”, czyli „uczymy się” - dobra praktyka wypracowana w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach.


Lekcja wychowania fizycznego może odbywać się przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki, a ich nauczyciel całkiem dobrze radzi sobie z obsługą urządzeń multimedialnych.


- Istotną rzeczą w OK jest fakt, że każdą lekcję trzeba przeanalizować, aby stanowiła ona spójną całość - pisze nauczycielka Halina Wiśniewska-Plewniak ze SP nr 63 we Wrocławiu.


Frajda dla miłośników Harry’ego Pottera. Dzieci przychodzą na lekcję przebrane za postaci z ukochanej książki. Dzielą się na mieszkańców domów w Hogwarcie. Reprezentanci wybierają pytania z banku pytań przygotowanego przez uczniów. Dzieci utrwalają sobie treść lektury, a przy tym dobrze się bawią.


W szkole działa kabaret uczniowski, w którym pracują zarówno dzieci zdolne, jak i te mające trudności w nauce. Uczniowie tworzą oprawę artystyczną imprez szkolnych, wspierają się wzajemnie. Piszą scenariusze swoich kabaretów i razem przygotowują występy.

Strony