Przedstawiamy materiały edukacyjne, które pomogą zrozumieć sposób pracy i współpracy nauczycieli wypracowany w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

Poniższe Praktyki Współpracy Nauczycieli służą poprawie uczenia się uczniów i poprawie prowadzącego do niego nauczania. Są najlepszymi formami doskonalenia pracy szkoły, stosowanymi w wielu systemach edukacyjnych. Szkoły Uczące Się wprowadzają je do swojej codziennej pracy.


Uczenie się zachodzi w głowach uczących się – jest funkcją mózgu. Zaobserwowanie tego zjawiska jest bardzo trudne, pozostaje zatem stawianie hipotez, które możemy zweryfikować analizując prace uczniów. Tę praktykę wdrażają grupy nauczycieli w szkołach Laboratoriach: Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie i Zespole Szkół w Strachówce.


Doskonaląca Analiza Nauczania z wykorzystaniem nagrania wideo (DAN) to praktyka doskonalenia nauczania wypracowana i upowszechniana przez program Szkoła Ucząca Się. Jest działaniem prowadzonym przez współpracujących ze sobą nauczycieli, nakierowanym na profesjonalizację nauczania.


Obserwacja wybranych uczniów wynika z prostego założenia: ani nauczyciel, ani obserwator podczas lekcji nie są w stanie obserwować z równie wielkim natężeniem wszystkich uczniów w klasie. Tę praktykę do Polski wprowadził prof. Bill Stroud z Teachers College w Nowym Jorku. Z powodzeniem stosuje ją Szkoła Podstawowa w Lubieszewie oraz Gimnazjum nr 7 w Warszawie.