Jak motywować uczniów?


8 maja w Centrum Konferencyjnym Millenium Plaza odbyło się kolejne seminarium dla dyrektorów, których szkoły uczestniczą w programie Szkoły Warszawskie. Cele spotkania związane były z wymianą doświadczeń na temat wprowadzania oceniania kształtującego w szkołach, a także z problematyką dotycząca motywacji ucznia.

W pierwszej części seminarium dyrektorzy szkół uczestniczących w programie sformułowali indywidulane kryteria sukcesu do celów przedstawionych przez prowadzącą – Izabelę Jaskółkę-Turek.

Cele:

1.  Wymiana doświadczeń dotyczących wprowadzania OK w szkole

2. Omówienie aktualnych zadań nauczycieli w kursie internetowym.

3. Zapoznanie z najnowszymi badaniami neurodydaktyki dotyczącymi motywacji uczniów.

4. Zaplanowanie sposobu wykorzystania wiedzy o motywacji w praktyce własnej szkoły.

Następnie, na podstawie przeprowadzonych rozmów z liderami wprowadzania OK w szkołach, a także na podstawie doświadczeń całej szkoły, dyrektorzy wymieniali się sposobami wprowadzania OK w swoich szkołach. Dyrektorzy pracujący z ocenianiem kształtującym od lat odpowiadali na liczne pytania tych dyrektorów, których szkoły dopiero rozpoczynają wprowadzanie OK.

Druga część seminarium poświęcona była refleksji nad wskaźnikami motywacji ucznia. Uczestniczki spotkania obejrzały film o tym, jak uczy się mózg, na podstawie którego mogły zastanowić się nad wykorzystaniem najnowszej wiedzy o motywacji w praktyce szkolnej.

Podczas podsumowania spotkania dyrektorzy podkreślali wartość zaprezentowanych dobrych praktyk i cieszyli się z nowych pomysłów na motywowanie uczniów. Zwrócili także uwagę na potrzebę wzmacniania nauczycieli - liderów wdrażających OK w szkole.

To było ostatnie seminarium dla dyrektorów programu przed zakończeniem roku szkolnego. Kolejne spotkanie odbędzie się już w nowym roku szkolnym 2015/2016.