Zakończenie II edycji Szkół Warszawskich


W dniach 22 – 23 października w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych w Warszawie odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz seminarium dla dyrektorów Szkół Warszawskich, kończących II edycję tego działania.

Zarówno w czwartek, jak i w piątek nauczyciele języka polskiego, matematyki, nauczania wczesnoszkolnego i przedmiotów przyrodniczych wzięli udział w warsztatach poświęconych głębszemu poznawaniu OK – obserwacji, czyli koleżeńskiej obserwacji lekcji. W pierwszej części spotkania nauczyciele zrobili szybki przegląd różnych typów obserwacji występujących w szkole, zastanawiając się jednocześnie po co się to robi, i kto jest beneficjentem takich obserwacji. Interesujące było zobaczenie i nazwanie tych rodzajów obserwacji, które służą nauczycielom, a nie oceniają ich.  Wspólne rozważania pokazały również, że zwykle z obserwacji korzystają nauczyciele, którzy mogą coś nowego zobaczyć, poznać, nauczyć się i potem zastosować we własnej pracy.  OK-obserwacja w tym kontekście okazała się formą nową, trudną i bardzo wartościową.  Idąc za tym, co podkreślali nauczyciele: „Skoro mogę uczynić swoją pracę lepszą, ciekawszą, skoro mogę znaleźć obszary do rozwoju, skoro mogę być spójna /spójny  z innymi , skoro dzięki takim działaniom skorzystają moi uczniowie, to  warto podjąć ten wysiłek”.

Drugą część warsztatów stanowiło podsumowanie pracy w programie i wykorzystania jego treści oraz nabytych umiejętności w rozwoju szkoły. Nauczyciele, podzieleni na grupy przedmiotowe, wspólnie planowali, w jaki sposób zainicjować i wspierać wymianę doświadczeń w szkole. Zastanawiali się, jakiego wsparcia oczekiwaliby od dyrektora i po czym można poznać, że ocenianie kształtujące jest elementem kultury pracy szkoły.

W piątek 23.10, poza warsztatami dla nauczycieli, odbyło się seminarium dla dyrektorów Szkół Warszawskich. Podczas spotkania dokonaliśmy podsumowania tego, co zmieniło się w szkołach podczas uczestnictwa w programie oraz dzięki niemu. Zastanawialiśmy się nad tym, co może zrobić dyrektor szkoły, by wspierać nauczycieli we wdrażaniu zmiany, jaką jest ocenianie kształtujące. Dyrektorzy przypomnieli sobie główne zasady niezbędne podczas planowania dobrej lekcji – co może okazać się pomocne przy późniejszym planowaniu obserwacji dyrektorskich. Uczestnicy poznali także praktykę OK-obserwacji oraz mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy podczas obserwacji nagranej lekcji oraz udzielając informacji o lekcji. Podczas podsumowania dyrektorzy zwracali uwagę na przydatność treści omawianych podczas seminarium oraz korzyść wyniesioną z wzajemnej wymiany doświadczeń.

Izabela Jaskółka – Turek, Barbara Uniwersał, Anna Kępińska